naturmedisinsentralen logo

Naturmedisinsentralen A/S

Naturmedisinsentralen logo

Naturmedisinsentralen A/S

Chai Hu antiviral smertestilende influensa

CHAI HU - Bupleurum Falcatum ekstrakt
30 porsjoner/ 30 kapsler.
Kr. 299

GRATIS FRAKT

logo_sikret_af_PayPal_no

Chai Hu - Bupleurum Falcatum


CHAI HU (柴胡) er det kinesiske navnet på planten Bupleurum f., som er en av Kinas eldste og mest skattede urter. Roten fra Buplerum Falcatum (Radix Bupleuri) har blitt brukt i mer enn 2000 år i Kina, Japan, Korea og andre asiatiske land, og regnes å være en av de viktigste Kinesiske urtene i bruk.

Hva Chai Hu brukes til, og hvilke effekter den kan ha, er det dessverre forbudt for oss å fortelle om.
Chai Hu nevnes første gang i Shen Nong Ben Cao Jing, det eldste kinesiske medisinske oppslagsverket. Siden den gang har Chai Hu blitt mye brukt i flere land, og er en populær urt for å balansere kroppen og gi generelt velvære.

I forbindelse med utviklingen av moderne farmakologi har senere mange verdifulle og viktige aktiviteter fra Chai Hu blitt oppdaget. Hva som er oppdaget er det dessverre forbudt for oss å fortelle om.

Disse kraftige aktivitetene skyldes forskjellige stoffer i planten, spesielt saikosaponiner. Til dags dato er det blitt blant annet isolert og identifisert over 100 glykosylerte oleanan-type saponiner fra Chai Hu, og flere av dem er påvist å ha bioaktive egenskaper, både l laboratorie eksperimentelt, og på mennesker. Hvilke effekter det er snakk om er det dessverre forbudt for oss å fortelle om.

I forsknings-databasene PubMed, Web of Science, Science Direct, Research Gate, Academic Journals og Google Scholar er det mellom 2008 til 2016 publisert mange hundre forskningsartikler om Chai Hu og saikosaponiner, hvor minst 128 av dem regnes for å være av høy kvalitet. Hva det er forsket på, og hva denne forskningen er kommet frem til, er det dessverre forbudt for oss å fortelle om.Innhold:

10:1 ekstrakt av Bupleurum Falcatum.
Energi per porsjon:

Total energi per porsjon: ca. 21 kJ/5 cal.
Dosering:

Buplerum f. anbefales i doseringer på mellom 3 - 9 gram, og CHAI HU ekstrakt 10:1 600 mg er en kapsel som tilsvarer omlag 6 gram Buplerum f., som er en middels dosering.

1 kapsel X 600 mg pr. dag.

Skal ikke brukes av barn uten i samråd med lege.
Skal ikke brukes av gravide eller ammende.
NB! IKKE OVERSKRID ANBEFALT DOSERING!
Leveres i boks med 30 kapsler for omlag 1 måned bruk.
Bivirkninger:


Radix Bupleuri forårsaker sedasjon når den brukes i store doser; derfor bør pasienter være forsiktige når de betjener et motorvogn eller farlige maskiner.
Legemiddel-interaksjon:


Bruk av alkohol, beroligende midler og andre stoffer som påvirker sentralnervesystemer i forbindelse med Radix Bupleuri kan forsterke eventuelle beroligende effekter.

Bør ikke brukes sammen med alkohol, beroligende midler eller andre medikamenter som er kjent for å dempe sentralnervesystemet.

Kan motvirke effektene fra sentralstimulerende midler og koffein. Vær forsiktig ved bruk av bil eller maskiner.
Interaksjon med diagnostiserte sykdommer:


Ingen kjente interaksjoner med diagnostiserte sykdommer.
Interaksjon med kirurgisk behandling:


Ingen kjente konflikter med kirurgiske inngrep.