Naturmedisinsentralen A/S

Naturmedisinsentralen A/S

Org.Nr.: 923107584 Tlf: 93 03 03 41
e-Post: info@naturmedisinsentralen.no

Org.Nr.: 923107584 Tlf: 93 03 03 41
e-Post: info@naturmedisinsentralen.no

PEA, endoCAN og CBD


endoCAN CBD influensa behandling

Fra egg til piller - en kort historie om Palmitoyletanolamid (PEA)

De beskyttende og anti-inflammatoriske effektene av PEA kan spores tilbake i litteraturen til 1939, og det er utført mange hundre undersøkelser omkring PEA i over 50 år.


I 1943 viste medisinske forsøk at eggeplommer reduserer inflammasjon, og i 1954 ble det funnet at det var lipider i eggeplommen som førte til at inflammasjon ble redusert.


Palmitoyletanolamid (PEA) er en vanlig bestanddel i matvarer, og har vært kjent siden 1957.
I 1957 ble (PEA) for første gang isolert fra lipidene i både soyabønne og eggeplomme, og fra 1960 og utover kunne forskere vise at PEA hadde anti - inflammatorisk effekt.


Fra 1965 syntes den anti-inflammatoriske aktiviteten til PEA å være ganske kjent i det vitenskapelige samfunn.


I tidsrommet 1973 til 1978 ble det utført kliniske forsøk som viste at et PEA-basert medisinsk produkt var effektivt når det gjaldt å behandle influensasymptomer.


Videre forskning viste at PEA var noe som fantes naturlig i de fleste pattedyr, og at PEA virket å være et av kroppens egne anti-inflammatoriske stoffer.


Hovedfokuset på PEA-forskning, siden arbeidet til Nobelprisvinneren Levi-Montalcini i 1993, har vært nevropatiske smertetilstander og mastcelle-relaterte forstyrrelser. Under studier av endocanabinoider ble det funnet at PEA hadde kraftige smertestillende effekter.


Videre undersøkelser viser at PEA synes å virke ved blokkerer for dannelsen av stoffer som forårsaker inflammasjon. Friskt vev inneholder mye PEA, men når en inflammasjon oppstår så synker nivået av PEA i vevet kraftig.


PEA tilskudd kan gjenopprette nivået av PEA i vev som er opplever inflammasjon, og på denne måten påvirke nivå av smerte og inflammasjon positivt.


Siden Levi-Montalcinis arbeid med PEA på 90-tallet, er det rapportert resultater fra rundt 40 kliniske studier på pasienter med kroniske smerter. De fleste av disse resultatene er imidlertid trykket i italienske og spanske medisinske tidsskrifter.


Siden 2008 er det kommet et økende antall kliniske data på engelsk , og resultatene støtter bruken av PEA ved isjias-smerter og relaterte nevropatiske smerter.

Ettersom PEA tydelig spiller en grunnleggende rolle som en beskyttende og gjenopprettende modulerende lipid-forløper, blir den kliniske rollen for tiden evaluert ytterligere i en rekke lidelser som inflammatorisk tarmsykdom, sentral nevropatisk smerte ved ryggmargsforstyrrelser, forskjellige øyesykdommer som glaukom og degenerative øyesykdomer, MS, amy-otrophic lateral sclerosis og Alzheimers med flere.

endoCAN og CBD

Regulering av CBD som narkotika har åpnet for alternativer til CBD-olje, og Naturmedisinsentralen presenterer endoCAN


endoCAN er et bedre alternativ til CBD-olje.


endoCAN inneholder Palmitoyletanolamid (PEA).
Både CBD og PEA er deler av endocannabinoid - systemet, og utøver sin virkning via dette.


CBD har fått mye oppmerksomhet.
I forbindelse med forskjellige lidelser er CBD blitt brukt som kosttilskudd, og det utføres kliniske forsøk med CBD i forhold til blant annet epilepsi. Listen over mulige effekter fra CBD er lang.


CBD er regulert som et legemiddel i Norge.
CBD er basert på ekstrakter fra cannabisplanten og regnes derfor av FN som et narkotika. Dette gjelder uavhengig av mengden THC som finnes i for eksempel CBD-oljen. Det finnes derfor ingen lovlig omsatte produkter i Norge som inneholder CBD.


endoCAN er et lovlig alternativ til CBD.
PEA produseres i kroppen som blant annet en biologisk respons og reparasjons-mekanisme i forhold til betennelse.


CBD og PEA er begge deler av det endocannabinoide system.
Både CBD og PEA påvirker for eksempel PPAR-alfa, men via forskjellige veier. Mange kliniske studier har vist at PEA har potensiale som et effektivt og trygt antiinflammatorisk, smertestillende og vev-beskyttende næringsstoff.


endoCAN er ikke bare et alternativ til CBD.
På steder hvor CBD er lovlig å bruke, kan PEA brukes i kombinasjon med CBD for å øke eventuelle positive effekter på helsen.


endoCAN er bedre enn CBD
En av grunnene til at det er usikkerhet omkring CBD er at det finnes lite forskning omkring dette stoffet. Det er forsket mye omkring PEA. I korthet har PEA alle de gode effektene fra THC og CBD, men ingen av de negative.


Hvem kan bruke endoCAN?
Alle kan bruke endoCAN i forhold til smertetilstander og inflammasjon med mere. PEA kan ikke overdoseres, og det er ikke funnet noen negativ interaksjon med legemidler eller andre stoffer.


endoCAN alternativ til THC CBD olje helsekost naturmedisin kosttilskudd smerte inflammasjon

endoCAN skal for sikkerhets skyld ikke brukes av gravide eller ammende.
Barn skal kun bruke endoCAN i samråd med lege.

PEA, endoCAN og CBD

endoCAN CBD influensa behandlingendoCAN og Influensa

Kliniske forsøk viser stor nytte av PEA i forhold til luftveisinfeksjoner.


Det oppstod ny interesse for PEA på slutten av 60-tallet, da SPOFA United Pharmaceutical Works brakte PEA på markedet.
PEA ble da solgt som 300 mg tabletter under merket «Impulsin», og var ment for å behandle influensa og forkjølelse.


Flere kliniske studier viste da at PEA både var effektivt og sikkert.


endoCAN CBD influensa behandling

I perioden 1969-1979 ble det publisert 5 dobbelt-blindet og placebo-kontrollerte studier av PEA i forhold til influensa.


Alle disse kliniske forsøkene pekte i samme retning, at PEA har klare effekter i forhold til respiratoriske infeksjoner, kan brukes som influensa-profylakse, og er trygt i bruk.
Bivirkninger ble ikke funnet.endoCAN inneholder 300mg PEA.

Fra egg til piller - en kort historie om Palmitoyletanolamid (PEA)

De beskyttende og anti-inflammatoriske effektene av PEA kan spores tilbake i litteraturen til 1939, og det er utført mange hundre undersøkelser omkring PEA i over 50 år.


I 1943 viste medisinske forsøk at eggeplommer reduserer inflammasjon, og i 1954 ble det funnet at det var lipider i eggeplommen som førte til at inflammasjon ble redusert.


Palmitoyletanolamid (PEA) er en vanlig bestanddel i matvarer, og har vært kjent siden 1957.
I 1957 ble (PEA) for første gang isolert fra lipidene i både soyabønne og eggeplomme, og fra 1960 og utover kunne forskere vise at PEA hadde anti - inflammatorisk effekt.


Fra 1965 syntes den anti-inflammatoriske aktiviteten til PEA å være ganske kjent i det vitenskapelige samfunn.


I tidsrommet 1973 til 1978 ble det utført kliniske forsøk som viste at et PEA-basert medisinsk produkt var effektivt når det gjaldt å behandle influensasymptomer.


Videre forskning viste at PEA var noe som fantes naturlig i de fleste pattedyr, og at PEA virket å være et av kroppens egne anti-inflammatoriske stoffer.


Hovedfokuset på PEA-forskning, siden arbeidet til Nobelprisvinneren Levi-Montalcini i 1993, har vært nevropatiske smertetilstander og mastcelle-relaterte forstyrrelser. Under studier av endocanabinoider ble det funnet at PEA hadde kraftige smertestillende effekter.


Videre undersøkelser viser at PEA synes å virke ved blokkerer for dannelsen av stoffer som forårsaker inflammasjon. Friskt vev inneholder mye PEA, men når en inflammasjon oppstår så synker nivået av PEA i vevet kraftig.


PEA tilskudd kan gjenopprette nivået av PEA i vev som er opplever inflammasjon, og på denne måten påvirke nivå av smerte og inflammasjon positivt.


Siden Levi-Montalcinis arbeid med PEA på 90-tallet, er det rapportert resultater fra rundt 40 kliniske studier på pasienter med kroniske smerter. De fleste av disse resultatene er imidlertid trykket i italienske og spanske medisinske tidsskrifter.


Siden 2008 er det kommet et økende antall kliniske data på engelsk, og resultatene støtter bruken av PEA ved isjias-smerter og relaterte nevropatiske smerter.

Ettersom PEA tydelig spiller en grunnleggende rolle som en beskyttende og gjenopprettende modulerende lipid-forløper, blir den kliniske rollen for tiden evaluert ytterligere i en rekke lidelser som inflammatorisk tarmsykdom, sentral nevropatisk smerte ved ryggmargsforstyrrelser, forskjellige øyesykdommer som glaukom og degenerative øyesykdomer, MS, amy-otrophic lateral sclerosis og Alzheimers med flere.

endoCAN og Influensa.

Kliniske forsøk viser stor nytte av PEA i forhold til luftveisinfeksjoner.


Det oppstod ny interesse for PEA på slutten av 60-tallet, da SPOFA United Pharmaceutical Works brakte PEA på markedet.
PEA ble da solgt som 300 mg tabletter under merket «Impulsin», og var ment for å behandle influensa og forkjølelse.


Flere kliniske studier viste da at PEA både var effektivt og sikkert.


endoCAN CBD influensa behandling

I perioden 1969-1979 ble det publisert 5 dobbelt-blindet og placebo-kontrollerte studier av PEA i forhold til influensa.


Alle disse kliniske forsøkene pekte i samme retning, at PEA har klare effekter i forhold til respiratoriske infeksjoner, kan brukes som influensa-profylakse, og er trygt i bruk.
Bivirkninger ble ikke funnet.


endoCAN inneholder 300mg PEA.

endoCAN og slitasjegikt

En Undersøkelse har funnet at PEA kan ha en gunstig effekt på artrose i kneet og støtte sunn aldring.


Undersøkelsen som ble publisert i Inflammopharmacology Journal, skulle undersøke sikkerhet, toleranse og effekt av PEA. PEA ble gitt i doser på 300 mg og 600 mg per dag ved symptomer på slitasjegikt i kneet. Slitasjegikt er en vanlig ledd-relatert lidelse som er drevet av inflammatoriske mediatorer.


Undersøkelsen varte i åtte uker, og var en dobbelt-blind randomisert placebo-kontrollert undersøkelse.


Undersøkelsen konkluderte med at PEA kan være en ny behandling for å dempe smerter og redusere andre symptomer på artrose i kneet ved doser på både 300 og 600 mg daglig.


De som deltok i undersøkelsen rapporterte en gradvis reduksjon av WOMAC-smertepoeng etter bare en uke med ytterligere signifikante reduksjoner i uke 4 og 8.


Resultatene fra denne studien viste at PEA ikke bare kunne redusere smerte, men også kunne redusere nivået av angst i henhold til Depression Anxiety Stress Scales (DASS).


endoCAN inneholder 300 mg PEA pr kapsel, og beregnet døgndose er 600 mg.


Steels E, Venkatesh R, Steels E, Vitetta G, Vitetta L. A double-blind randomized placebo controlled study assessing safety, tolerability and efficacy of palmitoylethanolamide for symptoms of knee osteoarthritis. Inflammopharmacology [29 Mar 2019, 27(3):475-485].

endoCAN og slitasjegikt

En undersøkelse har funnet at PEA kan ha en gunstig effekt på artrose i kneet og støtte sunn aldring.


Undersøkelsen ble publisert i Inflammopharmacology Journal skulle undersøke sikkerhet, toleranse og effekt av PEA. PEA ble gitt i doser på 300 mg og 600 mg per dag, ved symptomer på slitasjegikt i kneet. Slitasjegikt er en vanlig ledd-relatert lidelse som forårsakes av inflammatoriske mediatorer.


Undersøkelsen varte i åtte uker, og var en dobbelt-blind randomisert placebo-kontrollert studie.


Undersøkelsen konkluderte med at PEA kan være en ny behandling for å dempe smerter og redusere andre symptomer på artrose i kneet ved doser på både 300 og 600 mg daglig.


De som deltok i undersøkelsen rapporterte en gradvis reduksjon av WOMAC-smertepoeng etter bare en uke med ytterligere signifikante reduksjoner i uke 4 og 8.


Resultatene fra denne undersøkelsen viste at PEA ikke bare kunne redusere smerte, men også kunne redusere nivået av angst i henhold til Depression Anxiety Stress Scales (DASS).


endoCAN inneholder 300 mg PEA pr kapsel, og beregnet døgndose er 600 mg.


Steels E, Venkatesh R, Steels E, Vitetta G, Vitetta L. A double-blind randomized placebo controlled study assessing safety, tolerability and efficacy of palmitoylethanolamide for symptoms of knee osteoarthritis. Inflammopharmacology [29 Mar 2019, 27(3):475-485].

endoCAN og CBD.

Regulering av CBD som narkotika har åpnet for alternativer til CBD-olje, og Naturmedisinsentralen presenterer endoCAN


endoCAN er et bedre alternativ til CBD-olje.


endoCAN inneholder Palmitoyletanolamid (PEA).
Både CBD og PEA er deler av endocannabinoid - systemet, og utøver sin virkning via dette.


CBD har fått mye oppmerksomhet.
I forbindelse med forskjellige lidelser er CBD blitt brukt som kosttilskudd, og det utføres kliniske forsøk med CBD i forhold til blant annet epilepsi. Listen over mulige effekter fra CBD er lang.


CBD er regulert som et legemiddel i Norge.
CBD er basert på ekstrakter fra cannabisplanten og regnes derfor av FN som et narkotika. Dette gjelder uavhengig av mengden THC som finnes i for eksempel CBD-oljen. Det finnes derfor ingen lovlig omsatte produkter i Norge som inneholder CBD.


endoCAN er et lovlig alternativ til CBD.
PEA produseres i kroppen som blant annet en biologisk respons og reparasjons-mekanisme i forhold til betennelse.


CBD og PEA er begge deler av det endocannabinoide system.
Både CBD og PEA påvirker for eksempel PPAR-alfa, men via forskjellige veier. Mange kliniske studier har vist at PEA har potensiale som et effektivt og trygt antiinflammatorisk, smertestillende og vev-beskyttende næringsstoff.


endoCAN er ikke bare et alternativ til CBD.
På steder hvor CBD er lovlig å bruke, kan PEA brukes i kombinasjon med CBD for å øke eventuelle positive effekter på helsen.


endoCAN er bedre enn CBD
En av grunnene til at det er usikkerhet omkring CBD er at det finnes lite forskning omkring dette stoffet. Det er forsket mye omkring PEA. I korthet har PEA alle de gode effektene fra THC og CBD, men ingen av de negative.


Hvem kan bruke endoCAN?
Alle kan bruke endoCAN i forhold til smertetilstander og inflammasjon med mere. PEA kan ikke overdoseres, og det er ikke funnet noen negativ interaksjon med legemidler eller andre stoffer.


endoCAN skal for sikkerhets skyld ikke brukes av gravide eller ammende.
Barn skal kun bruke endoCAN i samråd med lege.endoCanPlakatLiten